..Progress of the construction works..
 
 
..JUNE 2012..

PROGRESS OF THE CONSTRUCTION WORKS – JUNE 2012

ROADWORKS            
 
Excavations - A1 Motorway at km 322+150 - 322+450  
 
Excavations - A1 Motorway at km 324+100 - 322+450  
 
Embankment - soil from an excavation - Expressway S8 at km 203+325 - 203+700  
 
Embankment - soil from borrow pit - Expressway No. 8 at km 203+325 - 203+700    
 
Embankment - soil from an excavation - Expressway S8 at km 203+900 - 204+000  
 
Embankment - soil from borrow pit - Expressway No. 8 at km 203+900 - 204+000    
 
Gravel-concrete collumns L=9m, A1 Motorway at km 324+750 - 324+950    
 
Partial repairs - dostrict road DP 1512 E  
 
Soil replacement - Expressway No. 8 at km 202+960 - 203+150
 
Grubbing of topsoil
ENGINEERING WORKS    
           
WD-9.4 structure            
         
Excavations for foundations          
         
reinforcement of piers - support P2          
       
Lean concrete - support No. 5          
     
Formworks and concreting - right pier - support P2        
           
WS-9.1 structure            
         
Reinforcement of abutment body - support P1        
         
Insulation - abutment body - support P5        
           
WŁ-9.3 structure            
         
Formworsk of wings - support E          
       
Formworsk of retaining wall M2 - support E        
           
PZSG 9.1 structure          
         
Reinforcement of abutment - support 1.2        
         
Formworks of abutment - support 1.2        
         
Concreting of pier - support 2.2          
         
Reinforcement of abutment - support 3.2        
         
Formworks of abutment - support 3.2         
         
Formworks of wings - support 3.1 and 1.1        
           
WD-9.2 structure            
       
Piling works - support No. 1          
     
Surface preparation under lean concrete - support No.2        
       
Excavations for lean concrete - support No. 3        
         
Lean concrete - support No. 2          
           
Culvert P9.02            
       
Excavations for lean concrete - prefabricated elements        
         
prefabricated elements jointing          
           
Culvert P9.01            
         
prefabricated elements jointing          
UTILITIES            
assembly of drainage wellDN 1200 - district road DP2909E
assembly of sewer force main Dz200 - Expressway No.8 at km 203+230  
construction of storm water drainage system - formowrks, laying of pipes DN300PP - district road DP2909E
construction of storm water drainage system - backfill compaction - Expressway No. 8 at km 203+230
construction of storm water drainage system DN300PP - A-1 Motorway at km 323+620
 

 

1.    Schematy prac wykonanych

Schemat przebiegu drogi ekspresowej S-8, której dotyczy Zadanie :

ROBOTY INŻYNIERYJNE

WS-9.1

Poniżej przedstawione zostały schematycznie zakresy wykonanych prac robót inżynierskich

  • korki betonowe, ławy fundamentowe i podpory

WD-9.2

  • korki betonowe, zbrojenie ławy podpory P2

WŁ-9.3

  • korki betonowe, ławy fundamentowe i podpory

 

WD-9.4

  • korki betonowe, ławy fundamentowe i podpory

PZSG-9.1

  • korki betonowe, ławy fundamentowe

 

MAŁE PRZEPSUTY

PZM-9.20

wykop pod konstrukcję przepustu korek betonowy pod ławy fundamentowe oraz konstrukcję przepustu, konstrukcja segmentu z elementów prefabrykowanych

PZM-9.22

 

ROBOTY BRANŻOWE

WODOCIĄGI

  • przebudowa wodociągów w węzłach W1-W3 i W6-W9

ROBOTY DROGOWE

  • usunięcie drzew i krzewów

 

  

  • odhumusowanie terenu 

  • nasyp A1

 

 

  • nasyp S8

 

 

 

..BACK..
 
 
 
 
 
 
Construction news    |    General data    |    Scope of works    |    Links      Progress of the construction works    |    Description of the project    |    Gallery
 
BUICH - Biuro Usług Inwestycyjnych   Ciechański & Haładaj Sp.j.
 
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel.: +48 42 633 00 52